Sisältöön »
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Avaa haku

Tietosuojaseloste / GDPR

 

Tälle sivulle on kerätty tietoja Laskenta-10:n tietosuojapolitiikasta liitryen 25.5.2018 voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, General Data Protection Regulation). Tietosuoja-asetus pitää sisällään velvoitteita henkilötietoja käsitteleville yrityksille.

Lyhyesti EU:n tietosuoja-asetuksesta

Tietosuoja-asetus pitää sisällään uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Olennaista uudessa tietosuoja-asetuksessa on riskiperusteinen lähestymistapa sekä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjältä vaaditaan erityistä huolellisuutta käsiteltäessä arkaluontoisia tietoja. Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se toimii asetuksen mukaisesti.

Laskenta-10 sopimusmuutokset 2018

Laskenta-10 päivittää asiakkaidensa olemassa olevat toimeksiantosopimukset vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta. Samalla päivitämme yleiset sopimusehtomme. Vuodesta 2004 käytössä olleita tilitoimistoehtoja (KL2004) on muutettu, ja uusissa koko tilitoimistoalan laajasti käyttämissä yleisissä sopimusehdoissa (TAL2018) on huomioitu monia tilitoimistopalveluiden kehittymiseen ja muuttumiseen liittyviä seikkoja. Samalla on parannettu sopimusehtojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Uusissa ehdoissa on huomioitu sähköisten palveluiden ja sähköisten viranomaisilmoitusten asettamat vaatimukset sekä määritelty tietotekniikan kehittymisen johdosta sopijapuolten sopimusvastuut aiempaa tarkemmin.

Sopimukset on mahdollista päivittää sähköisesti, jolloin asiakkaidemme yhteyshenkilöt saavat sähköpostiinsa linkin sähköiseen allekirjoitukseen, jonka kautta uudet ehdot voidaan hyväksyä. Asiakkaan niin halutessa, tämä sopimuspäivitys voidaan toimittaa ja allekirjoittaa paperisena versiona.

Päivitetyt toimeksiantosopimukset

Päivitetyt toimeksiantosopimukset koostuvat alla listatuista kokonaisuuksista.

Sopimuksen osaTarkenne
ToimeksiantosopimusAsiakaskohtainen sopimus palvelun tuottamisesta
Yleiset sopimusehdotTaloushallintoliiton yleiset sopimusehdot TAL2018 (pdf)
Liite 1.1Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Laskenta-10:ssä (pdf)
Liite 1.2Henkilötietojen tietoturva Laskenta-10:ssä (pdf)
Liite 1.3Asiakkaan toimittama ohjeistus ja kuvaus henkilötietojen käsittelystä
Liite 2Henkilötietojen tietoturva ohjelmistoissa

Henkilötietojen tietoturva ohjelmistoissa, 25.5.2018 liite 2

Visma Fivaldi (Visma Software Oy)

Laskenta-10 on tehnyt Visma Software Oy:n kanssa kirjallisen tietosuojaa koskevan sopimuksen ja lisäksi Visma Software on tehnyt sopimukset oman henkilöstönsä kanssa sekä kouluttanut työntekijänsä tietosuojasta. Sovellustuki ja tuotekehitys pääsevät tarvittaessa asiakkaan pyynnöstä käsiksi asiakastietoihin. Visma Software Oy ei käytä alihankkijoita palvelutuotannossa, mutta käyttää joihinkin tarkoituksiin alihankkijoiden tuottamia teknisiä ratkaisuja (esim. tekstiviestien lähetys Link Mobilityn SMS gatewayn kautta).

Procountor (Procountor Oy)

Laskenta-10 on tehnyt Procountor Oy:n kanssa kirjallisen tietosuojaa koskevan sopimuksen ja lisäksi Procountor on tehnyt oman henkilöstön kanssa erillisen tietosuojasopimuksen. Asiakasaineistoon pääsee käsiksi vain asiakaspalvelutyötä tekevät nimetyt henkilöt ja palvelimille pääsee lisäksi DataCenter Finland Oy:n henkilöstö, joka toimii Procountorin konesalipalveluntarjoajana. Procountor käyttää alihankkijoita, jotka on listattu Procountorin tietosuojasivulta.

 
x